UHE Kimdir?


Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği ( UHE ) 20.04.1995 tarihinde 19 kurucu üye katılımı ile kuruluş başvurusunda bulunmuş ve aynı yıl içinde kurulumunu tamamlamıştır.

UHE,

- Sektöre ve topluma hizmet ve serbest yatırım bilincini geliştirmeyi

- Mahalli, bölgesel ve ülke çapında, sektör içinde, gerekli saygıyı temin edebilmek amacıyla çaba göstermeyi

- Yüzme havuzlarının, masaj havuzlarının, saunaların, masaj küvetlerinin ve ilgili mamullerin yapımı, işletilmesi ve bakımı sırasında sağlık, güven ve insanların rahatı hususlarına azami özen göstererek bu konuyla ilgili bütün kanun, bildiri ve kurallara uymayı hedeflemiştir.

Ayrıca UHE; havuz ve sauna yapımları, projelendirmeleri ve malzeme nitelikleri ile bakım ve tutunmaları konularında TSE ile müşterek çalışmalar yaparak standartlar oluşturmaya; konu ile ilgili sektörü ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacı ile çalışmalarını sürdürmekte olup ,eğitici seminerler, paneller, konferanslar düzenlemeyi kendisine amaç edinmiştir.
Günümüzde 80 üyesi ile yüzme havuzu sektöründe yıllardır faaliyet gösteren çalışmaları ile ciddiyetini ve ticari tutarlığını kanıtlamış olan firmaları çatısı altına almaya devam etmektedir.