Olağan Genel Kurul Çağrısı

news-grid-5

Değerli üyelerimiz;

Bilindiği üzere halen görevde bulunan Ulusal Havuz Enstitüsü ilgili kurullarının görev süreleri 23 Şubat 2021 tarihinde sona ermiş,  ancak, pandemi yasakları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıları 28 Şubat gününe kadar ertelendiğinden yeni genel kurul toplantımız yapılamamış ve bu husus 8 Ocak 2021 tarihinde mail yoluyla siz değerli üyelerimize duyurulmuştur.

İçişleri Bakanlığı’nın 2 Mart 2021 tarihli “Koronavirüsle Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci” başlıklı genelgesi uyarınca, bazı koşullara uymak kaydı ile Mart ayı içerisinde Genel Kurulumuzu toplama imkanı doğmuştur.

Bu amaçla çoğunluk şartı aranan Genel Kurul toplantısının 20 Mart 2021 cumartesi günü saat 10.00’da Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi Kadıköy Yapı İş Merkezi No:35 B1 Giriş Daire:18 Kadıköy/İstanbul adresindeki dernek merkezimizde yapılmasına; yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 27 Mart 2021 cumartesi günü saat 10.00’da Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No:209, Pendik/İstanbul adresindeki Divan Asia Otel’de aşağıda yazılı gündem maddelerine göre yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış

2.Başkanlık divanının teşkili

3.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4.Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5.Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.Bilanço, genel gider ve gelir hesaplarının müzakeresi

7.Yeni dönem çalışma programının ve tahmini bütçenin görüşülmesi

8.Yönetim,Denetleme ve Onur Kurullarının seçimi

9.Dilek ve temenniler

10.Kapanış