Kamuoyunun Dikkatine

news-grid-5
 

Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 5 No: 203 Okmeydanı / İstanbul / Türkiye

Tel : [+90] (212) 210 39 02 / 210 39 03 - Faks : [+90] (212) 222 61 47

E-posta : info@uhe.org.tr Web : www.uhe.org.tr

Istanbul, 24.06.2017


Saygıdeğer Kamuoyunun Dikkatine,

Öncelikle Sakarya / Akyazı’daki aquaparkta hemen bayram öncesinde meydana gelen üzücü olayla ilgili duygularımı paylaşmak isterim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dilerim. Bundan sonra bize, yani havuz sektörünün tek çatı kuruluşu olan Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği’ne, düşen, bu veya benzeri faciaların bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri hatırlatmak, ama daha da önemlisi, yatırımcıların ve işletmecilerin doğru uygulamacılara ulaşmaları hususunda uyarılarda bulunmaktır.

Bu konuda ülkemizin 100’e yakın profesyonel firmasını bir çatı altında toplayan Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği, 1995’ten beri havuzlar konusunda birçok talimatname ve yayın yaptığı, eğitimler verdiği gibi, konu hakkındaki standartların hazırlanmasında da bizzat rol almıştır.
Sakarya’daki olay maalesef can kayıpları ile sonuçlandığından, doğası gereği bir adli soruşturmanın konusu olmuştur. Bundan dolayı, devam eden soruşturmayı etkilememek adına olayın sebebi konusunda tahmin yürütmek doğru olmaz. Ancak olay olduğundan beri basında yer alan bazı teknik terimler hakkında kısa bir açıklama yapmak, daha sonra da havuz sektörü ve yürürlükteki standartlar hakkında daha detaylı bilgiler vermek isterim.

Basında sıklıkla bir “kaçak akım rölesi” kavramından bahsedilmektedir. Evet, insanların temasta olduğu elektrikli cihazlara enerji dağıtımı ve kontrol görevi gören elektrik panolarının tamamında ana enerji beslemesinin üzerinde 30 mA (miliamper) toleransı olan ve “hayat koruma” olarak da adlandırılan bir kaçak akım rölesi bulunmalıdır. Kaçak akım röleleri, basitçe anlatırsak, faz üzerinden geçen ve nötr üzerinden geri dönen akım arasındaki farkı, bir “fark ölçüm transformatörü” ile tespit eder. Eğer sistemde kaçak hiç yoksa ya da 30 mA’den küçük, tolere edilebilir bir kaçak varsa, devre kapalı kalır ve sistem çalışmaya devam eder. Ama sistemde 30 mA’den yüksek bir kaçak varsa, röle bunu ölçer, devreyi açar ve sistemdeki tüm cihazlara giden akımı keser. Bu rölenin varlığı, havuzun elektromekanik tesisatına bağlı cihazlardan bir elektrik kaçağı olması durumunda hayati tehlike yaşanmamasının bir sigortasıdır.

Ancak geçmişte, havuz kenarına olmaması gerektiği kadar yakın bulunan ve havuz tesisatından tamamen bağımsız elektrik hatlarından oluşan kaçakların havuz suyuna geçmesiyle de kazalar olmuştur. Bunun yanı sıra kamuoyunun muhtemelen hatırlayacağı gibi, geçtiğimiz yıllarda, havuz içerisinde, kaydırak ve benzeri su oyunları için emiş yapan süzgeç kapaklarının saçları çekmesi sonucu boğulma vakaları da maalesef yaşanmıştır.

Dolayısı ile havuz mühendisliği, ya da havuzda oluşabilecek kazaları önleme işi, sadece elektrik veya sadece mekanik tedbirler almakla sınırlı değildir. Havuz başlı başına bir uzmanlık alanıdır, disiplinler arası koordinasyon ve bilgi gerektirir. Tamamen havuz konusuna özel standartlar vardır.

Önemli olan havuzu, inşaatı, çevresi, mekanik, elektrik tesisatı, kimyasal şartlandırma sistemi ile bir bütün olarak görebilmektir. Zaten hem Avrupa Birliği’nde, hem ülkemizde, bu konu ile ilgili çok detaylı standartlar bulunmaktadır. Bu standartlar arasında TS 13661 “Umuma Açık Yüzme ve Terapi Havuz Tesisleri İçin Kurallar”, umuma açık havuzların nasıl tasarlanması gerektiğini anlatmaktadır. Yine TS EN 15288-1 A1 “Yüzme Havuzları Bölüm 1 : Tasarım İçin Güvenlik Kuralları” ve 15288-2 “Yüzme Havuzları Bölüm 2: İşletme İçin Güvenlik Kuralları” güvenlikle ilgili kriterleri ortaya koymaktadır.

UHE (Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği) üyeleri, yaptıkları havuzlarda bu talimatlar ve standartlara uyacaklarını peşinen taahhüt etmektedirler. Bunun yanı sıra derneğimiz, konu hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerde katılımcı olmakta, konu ile ilgili sürekli teknik çalışmalar yürütmektedir.

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da dernek olarak bu konuda kamu otoritesine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ederiz. Ayrıca, benzer bir olayın yaşanmaması için hem havuz işletmecilerinin, hem yeni havuz yaptıracak yatırımcıların, havuzların yukarıda andığımız standartlara uygun olarak projelendirilmesini talep etmelerini ve mutlaka konunun uzmanı bir yüklenici ile çalışmalarını şiddetle tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği Adına
Korcan Kurtoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı