UHE Tüzük

UHE
ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ
       
MADDE 1 - DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
       

DERNEĞİN ADI : ULUSAL HAVUZ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ

DERNEĞİN MERKEZİ:   Halil Rıfatpaşa Mahallesi, Perpa Ticaret Merkezi B Blok, Kat: 5, No: 203, Okmeydanı, 
Şişli, 34384 İstanbul,  Türkiye

Dernek Yurt içinde tüm il ve ilçelerde şube ve lokaller açabilir.

       
MADDE 2 - DERNEĞİN KURUCULARI:
       
MADDE 3 - DERNEĞİN AMAÇ VE KONUSU:
       
  A) İLKELER:
   
    a) Sektöre ve topluma hizmet ve serbest yatırım bilincini geliştirmek.
    b) Mahalli, bölgesel ve ülke çapında sektör için gerekli saygıyı temin edebilmek amacı ile çaba göstermek.
    c) Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamüllerin yapımı, işletilmesi ve bakımı sırasında sağlık, güven ve insanların rahatı hususlarına azami özen göstererek bu konu ile ilgili bütün kanun, bildiri ve kurallara uymak.
    d) Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamülleri geliştirme ve daha iyiye taşımak için gerekli bütün çabalara destek vermek ve bu mamüllerin bakımları ve kullanımları için yeni araştırmalar, keşifler, yeni malzeme, teknik ve sistem oluşturma çabasında bulunmak ve talimatlar hazırlamak.
    e) UHE üyelerinin, mamullerinin satışını geliştirmek amacı ile yaptıkları reklamlarda müşteriyi yanlış yönlendirecek tutum ve davranışlardan kaçınmalarını temin amacı ile gerekli bilgi ve eğitim verilmesi bakımından seminerler, paneller ve konferanslar düzenlemek.
    f ) UHE, genel anlamda sektörü etkileyecek olan konu ve olayları, yapacağı araştırmalar ile belirleyerek, aşağıdaki alanlarda aktif liderlik yapacaktır.
       
  B) SEKTÖREL GELİŞİM:
       
  Üyelerin yapacakları verimli çalışmalarla iş sahalarını büyütebilmeleri için gerekli olanakları geliştirerek sektörün büyümesini aşağıdaki şekillerde sağlamak
       
    a) Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamüllere sahip olmanın avantajlarını cazip hale getirmek konusunda her türlü teknik, bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak.
    b) Sektörün ilerleyip gelişmesini sağlayacak diğer ilgili kuruluşlar ile yurt içinde ve yurt dışında işbirliği tesis etmek ve geliştirmek.
    c) Düzenli ve geliştirilmiş tüketici ilişkileri sayesinde tüketicinin sektöre olan ilgisini artırmak, bu konuda gerekli eğitim ve tanıtım çalışmaları yapmak, tüketiciyi konu ile ilgili bilgilendirmek.
       
  C) SEKTÖRÜN KORUNMASI:
       
    a) Sektörde üretilen, ithal edilen, ticareti yapılan ve kullanılan mamullerin imalatı, satış ve servislerinin serbest bir piyasada hiçbir kısıtlama, kural ve diğer etkenler olmaksızın gerçekleştirilebilme imkanlarının temini ve korunması, bu konuda tüm resmi ve özel kuruluşlarla ilmi ve hukuki düzenleme ve çalışmaların yapılması.
    b) Sektörü etkileyen sağlık, çevre ve kaynak sorunları ile ilgili bildirilerin geliştirilmesi, gerektiğinde bu bildirilerin aktif korunmasının temin edilmesi.
    c) İnşaat, Tesisat, İşçilik ve işletmeyle ilgili bağlayıcı standartlar ve yönetmelikler oluşturma çabasında bulunmak, oluşturmak, talimatlar hazırlamak.
    d) Yurt içi ve yurt dışı haksız rekabete karşı üyelerin haklarını korumak.
       
  D) TÜKETİCİNİN MEMNUN EDİLMESİ:
       
  Sektörde yüksek kalite mamuller kullanarak iş üretmek, satış sonrası hizmet vermek ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek sektörün müspet imajının oluşturulması ve bu imajın devamlılığının temini:
       
    a) Tüketici sorun ve tereddütlerini iyi kavrayarak bunları halkla ilişkiler, reklamlar ve diğer kampanyalar ile en uygun biçimde gidermek.
    b) Sektör içinde çalışan uygulayıcı kişilerin teknik becerilerini geliştirecek eğitim vermek ve bu kişilere sertifika temin etmek suretiyle tüketiciye, sektörde bilgili ve yeterli elemanların hizmet verdiğini hissettirmek.
    c) Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve benzeri mamüllerde kazaları asgariye indirecek programlar tesis etmek, konunun kapsadığı alanlarda sigorta mevzuatı açısından gerekli olabilecek hususların düzenlenmesini sağlamak.
       
  E) ÜYELİK HİZMETLERİ:
       
    a) UHE üye sayısını artırmak
    b) UHE’ nin üyelerine temin ettiği hizmet ve avantajları geliştirmek
    c) Üyelere temin edilen hizmet ve olanaklara katılma oranı artırmak.
    d) Üyelere yeni hizmet ve olanaklar geliştirmek ve böylece üyelerin şahsi ve profesyonel ve iş sahalarında gelişme ve büyümelerini sağlayacak olan avantajları ve rekabet ortamını temin etmek.
       
  F) İLETİŞİM VE TANITIM AKTİVİTELERİ:
       
    a) Sektörün mamullerine ve hizmetine ilgi ve tüketici isteğini artırmak ve tüketiciyi yönlendirmek.
    b) Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamullere sahip olmanın üstün avantajları hakkında kişiyi bilinçlendirmek.
    c) Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamüllerie ait sektörün pozitif imajını geliştirmek ve UHE üyelerinin bu alanda profesyonel oldukları bilincini vurgulamak.
       
  G) TEKNİK FAALİYETLER:
       
    a) UHE’ yi yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamuller sektöründe, standartlar ve teknik bilgi açısından başı çeken otorite olarak tescil ve kabul ettirmek.
    b) Yeni araştırmalar, buluşlar, estetik ve teknik bilgiye dayanarak üyelerin, imalat, pazarlama ve hizmet konularında yeteneklerini geliştirmek.
    c) Diğer organizasyonları sektörümüzün standartlarına, teknik bilgilerine, broşürlerine, cezbederek UHE’ nin resmi ve özel kuruluşlardaki etkisini genişletmek.
    d) Standartlara uygun, teknik destekli, güvenli, kaliteli mamuller ve servis ile müşteriyi memnun etmek için UHE üyelerinin yeteneklerini geliştirmek.
       
  H) EĞİTİM FALİYETLERİ:
 
   

a) Sektördeki profesyonellik derecesini ve seviyesini özellikle UHE üyeleri için geliştirmek.

   

b) Sektörün kaliteli servis ve mamuller için müşteri ihtiyaçlarına yönelik mesuliyetini geliştirmek.

    c) UHE üyelerine standart eğitici staj temin ederek onları yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamullerin servisinde pratik uygulama ve yetenek açısından bilgilendirmek ve böylece cemiyet içinde profesyonel pozisyonlarının gelişmesine fırsat vermek.
       
I) KONGRE AKTİVİTELERİ:
 
   

a) Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamuller sektöründe ulusal ve uluslar arası fuar ve sergi oluşturmak.

   

b) Müşterilerine, sektörün mamullerini ve servisini pazarlama olanakları geliştirecek çevre oluşturmak.

   

c) Sektörün bütün birimlerine eğitim vererek gelişmelerini sağlamak.

    d) Üyelerine daha iyi hizmet verebilmesi ve yeni mamüller geliştirebilmesi amacı ile UHE gelirlerini artırmak.
 
  J) DİZAYN ÖDÜLLERİ PROGRAMI:
       
   

a) Üyelerin kendi iş sahalarında kararlılıklarını artırmak amacı ile rekabet yaptıkları alanlarda öne çıkarak, firmalarının gücünü artırmalarını temin etmek ve sektörde daha iyi tanınmalarını sağlamak.

   

b) Üyelere UHE üyesi olmayanlar karşısında avantaj sağlayarak, rekabet acısından kendi işçiliklerinin ve mamullerinin bu sektörde rakipsiz olduğunu tüketiciye iletmek ve tüketicilere yönelik pazarlama olanaklarını artırmak.

    c) Sektöre ait dünyanın ve ülkemizin en güzel havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve diğer mamulleri hakkında çıkmış resimleri ve makaleleri değerlendirerek, tüketicinin, sektörün mamullerinin avantajları konusunda bilinçlerinin ve özenlerinin artırılmasını sağlamak.
       
  K) RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLARLA İLİŞKİLER:
       
   

a) UHE üyelerine, resmi kuruluşlar ve belediyeler ile ilişkilerde, yerel ve bölgeler bazındaki yetkilileri etkileme konusunda, bilgilendirme eğitme amacı ile yazılı ve sözlü kullanıma hazır destek malzemeleri temin etmek.

   

b) Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamullerin yapımında, çalıştırılmasında ve kullanımında ekstra maliyet gerektirebilecek her türlü kanun, kural ve kısıtlamaları veya bu kanun kural ve kısıtlamaların sektör üzerindeki baskısını önlemek.

    c) Kamu kararı ve sektörün gelişimine yönelik iş birlikleri oluşturmak ve geliştirmek.
       
L) HUKUKİ AKTİVİTELER:
       
   

a) UHE yönetimine, çalışanlarına ve personeline minimum legal riskle işlerini yürütebilmeleri için hukuki alanlarda tavsiyelerde bulunmak.

   

b) UHE herhangi bir şekilde yasal sorunlarla karşılaştığında, yatırım yapan üyelerin haklarının tehlikeye girmemesi ve üyelik programı ve aktivitelerinin kesintisiz olarak devamını sağlamak amacı ile titizlikle savunmak.

    c) UHE logosunun değerini bütünlüğünü korumak amacı ile yetkisi olmadan bu logoyu kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerini yapmak ve bu yanlış kullanımdan mağdur olabilecek üye, kişi ve kuruluşların haklarını korumak.
       
  M) MALİ HİZMETLER:
       
   

a) Şirket içi yönetimlere gerekli bilgiler vererek, daha süratli ve bilgili, daha zamanlaması yerinde idari kararlar aldırabilecek gönüllü liderlik sağlamak.

   

b) Üyelerin, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde güvenini, mali ve idari açıdan güvenilir olduğumuz hususunda sağlamak.

    c) Zaman, zaman iç alım ve mali yeterlilikleri denetlemek.
 
  N) İDARİ HİZMETLER:
 
   

a) Bütün personele UHE üyelerinin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olabilmeleri için gerekli alet, edevat temin ederek veya edebilecek kaynaklara yönlendirerek destek hizmet vermek.

   

b) Üyelik program ve hedeflerinin verimini ve randımanını artırmak amacı ile bilgisayar hizmetleri temin etmek.

   

c) Üyelik programını mükemmel bir seviyede devamlı tutabilmek amacı ile günlük personel operasyonunun gerekli kaynaklarını garantilemek.

   

d) Organizasyon ve üyelik hedefleri için gerekli insan gücü kaynaklarını temin etmek.

    e) Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında çalışma yapan dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi aktarımını sağlamak, marka, patent ve benzeri konularda çalışma yapmak.
 
ÜYELİK, DERNEĞE GİRMEK, ÜYELİKTEN ÇIKMAK, ÜYELİĞİN DÜŞMESİ:
       
  MADDE 4 - DERNEK ÜYELİĞİ:
   
  Dernekler yasasının ve dernek tüzüğünün ön gördüğü koşullara sahip, derneğin amaç ve görüşlerini kabullenmiş ve derneğin istekleri doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş gerçek veya tüzel kişiler, derneğe verecekleri üye giriş formunda 2 kurucu üye, 1 üye imzası ve yönetim kurulu kararı ile derneğe üye olabilir. Tüzel kişilerin üye olma prosedürü ayrı bir yönetmelik olarak düzenlenir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.
 
A) ÜYELİK İÇİN KRİTERLER.
 
   

a) Müracat eden kişi veya tüzel kişiliğin iş aktivitesi, yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamullere ait sektör ile ilgili ürün ve hizmetleri kapsamalıdır.

   

b) Müracaat eden gerçek veya tüzel kişinin ofis ve işyeri, coğrafi açıdan UHE’ nin kabul ettiği yörelerde olmalıdır.

   

c) Müracaat sahibi gerçek veya tüzel kişi, üyelik için gerekli miktardaki ödentiyi ödemeyi deruhte etmelidir.

   

d) Müracaat sahibi gerçek veya tüzel kişi üyelik için gerekli ve ilgili bütün belgelere sahip olmalıdır.

   

e) Müracaat sahibi gerçek veya tüzel kişi en az bir yıldır bu işle iştigal ediyor olmalı ve bu durumu belgelendirmelidir.

   

f) Müracaat sahibi gerçek veya tüzel kişinin işi, UHE veya resmi makamlar veya mülki idarelere şikayet vukuunda, ilgili makamları tatmin edici çözümler bulabilecek nitelikte olmalıdır.

   

g) Müracaat sahibi gerçek veya tüzel kişinin, işini mali açıdan problemi olmaksızın düzenli bir şekilde yürütmekte olmuş olması ve müracaat tarihinden 3 yıl öncesine kadar herhangi bir tarzda iş idaresi, finansman ve mali açılardan hukuki makamlarla ihtilafa düşmemiş olması gereklidir.

   

h) Müracaat sahibi gerçek veya tüzel kişi veya ilgili diğer kişilerin UHE logosunu geçmiş iki yıl içinde hatalı kullanmamış olması icap eder. Aksi takdirde müracaat edenlerin yeniden UHE üyesi olabilmeleri için UHE logosunu hatalı kullandıkları yıl veya yıllar için cezai ödeme yapması halinde müracaatları yeniden tetkike alınır.

   

i) Müracaat eden gerçek veya tüzel kişiler UHE’ nin ilke, kural, talimat ve kaidelerine uymayı kabul ve taahhüt ederler.

    j) Mevcut üyeler 2 yıl içinde üyeliklerini kurumsal üyelik (tüzel kişi) statüsüne dönüştürebilirler. Bu konuda tüzük hazırlamak, tüzel kişilerin kurullarda temsilini, oy hakkını ve diğer hususları düzenlemek üzere yönetim kurulu görevlidir. Yönetim kurulu bu tüzüğü 6 ay içinde tamamlayarak üyelere duyurur.
 
  B) ÜYELİK KATAGORİLERİ:
 
  UHE üyeliği 2 kategoriye ayrılır.
 
    1) Kurumsal (tüzel kişilik) üyelik
    2) Kişisel üyelik
 
  Her iki üyelik kategorisi hak ve yükümlülük açısından eşittirler. Kurumsal üyeliği düzenleyen bir tüzük vardır
 
UHE ÜYELİĞİ İŞ YAPISI BAKIMINDAN 3 KATEGORİYE AYRILIR.
 
  1) SEKTÖRDE DİĞER FİRMALAR İLE İŞ YAPAN KİŞİLER VEYA KURULUŞLARIN TEMSİLCİLERİ OLAN GERCEK KİŞİLER
 
    a) İMALATÇI: 
Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamullerle ilgili her türlü mamul, yarı mamul, aksam ve parçalar için imalat ve fabrikasyon üretim yapan ve bu ürünleri satan firmaların temsile yetkili kıldığı kişiler.
 
    b) İTHALATÇI VE DİSTRİBÜTÖRLER: 
Yurtiçinde veya yurtdışında imal edilen sektörel malları toptancı olarak başkalarına yeniden satış amacı güden ve sektördeki iş fonksiyonunun en az % 70 ‘i bu saha olan firmaların temsile yetkili kıldığı kişiler.
    Hiçbir üye, temsil ettiği firmanın toptan satış hacmini yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamuller sektörünün %50 üstüne çıkacak şekilde ayarlamamalıdır.
 
    c) İMALATÇI ACENTALARI: 
Başka bir işle iştigal ediyor olup, bir veya daha fazla üye imalatçıyı temsil eden kişi veya kuruluşların temsil ettiği yetkili kişiler.
 
    d) İTHALATÇI İŞLETMELER:
İhracat ile iştigal eden acenta kapasitesine sahip olmayan ve mamulü depolama işi yapmayan firmaların temsilcileri.
 
  2) TÜKETİCİ İLE ÇALIŞAN KİŞİLER
 
    a) İNŞAATÇI VEYA MONTAJCI: 
Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamullerin inşaatı veya montajı ile uğraşan firmaların temsile yetkili kıldığı kişiler.
 
    b) PERAKENDE DÜKKANI: 
Malzeme, alet, edevat, zemin üzeri havuzlar, hazır yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamuller ile aksesuarlarını satan dükkanların temsile yetkili kıldığı kişiler.
 
    c) TAŞARONLAR: 
İşin bir kısmı yapmayı deruhte eden firmalar ile bu işle ilgili malzeme temin eden firmaların temsile yetkili kıldığı kişiler.
 
    d) TİCARİ HAVUZ İŞLETMELERİ 
Tamamı veya bir kısmı umuma açık havuzlar için profesyonel olarak hizmet veren firmaların temsile yetkili kıldığı kişiler.
 
    e) BAKIM FİRMALARI: 
Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamullere bakım, hizmet ve tamir yapan firmaların temsile yetkili kıldığı kişiler.
 
  3) DİĞERLERİ:
 
    a) ULUSLARARASI: 
Herhangi bir kişi, ortaklık veya firma, yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamuller sektörünün bir dalı veya tamamı ile iştigal edip, işyeri Türkiye dışında olanlar. (UHE’ nin düzenlediği fuarlar ve sergilerde yer alabilmek için 1. kategoride üye olup, türkiye pazarındaki yıllık satışları üzerinden gerekli ödentiyi yapmış olmalıdırlar)
       
    b) ÖZEL ÜYELER: 
Yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamuller sektörü ile yakından ilgili veya müttefik olup, herhangi bir kategoriye sokulabilmeleri imkan dahilinde olmayanlar.
       
    c) DERNEKLER: 
Kar maksatlı olmayan bir organizasyona bağlı olup, hükümet, ticari ve profesyonel dernekler, araştırma veya akademik enstitülerin temsile yetkili kıldığı kişiler.
       
    d) EMEKLİLER: 
Daha önce 10 yıl süre ile yüzme havuzları, masaj havuzları, süs havuzları, görsel su yapıları, hamamlar, saunalar, masaj küvetleri ve ilgili mamuller sektöründe olup en az 55 yaşında olan ve artık bu sahada çalışmayan kişiler.
       
  C) ÜYELİK ŞARTLARI:
       
   

a) UHE’ nin temel kurallarına her zaman uyulacaktır.

   

b) Dernek tüzüğü ve yasalara tamamen uyulacaktır.

   

c) UHE’ de üyeliğe giriş daima “ üyelik komitesi” nin şartlarına bağlıdır. Üyelik komitesi üye alımlarında uygulanacak yola ilişkin bir tüzük hazırlar. Bu tüzük yönetim kurulunca onaylanır, üyelere ve adaylara duyurulur.

   

d) UHE adını ve tescilli logosunu kullanan üyeler UHE yönetmelik kurallarına tamamen uymayı kabul ederler. Her hangi bir nedenle üyelik iptal edildiği takdirde, UHE adının kullanılması, logo ve tescilli ticari amblemler iptal edilir, üyelikten sağlanacak bütün avantajlar ve indirimli tarifeler kaldırılır. Buna rağmen logonun kullanılmasına devam edilmesi hali dava sebebi olarak sonuçlanabilir.

   

e) Üyeliğe giriş sırasında üye adayları yapacakları işlerle ilgili olmak üzere, bu işlerdeki hatalı üretim, noksan imalat, en az beş sene süre ile yedek parçalarını üç ay içinde temin güvencesi veren ithalat ve imalatta standartlara uyulmaması ve başka nedenlerle ortaya çıkabilecek olan kusur ve zararlarını tazmin edeceklerine ilişkin taahhüt vereceklerdir. Bu taahhütlerde belirlenecek olan maddi ve manevi yükümlülük ve taahhütler, üyelik kategorileri ve yıllık cirolar üzerinden UHE yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

   

f) UHE üyeleri yıllık ödentilerini o yılın ilk 6 ayı içinde öderler. Üyelik giriş ücretleri ve aidatları ön bir uyarıya gerek duyulmaksızın UHE tarafından alınan genel kurul kararı ile değiştirilebilir.

   

g) Üyelik ücretine, UHE haber bülteni, UHE bildiri ve belgelerinin tarafınıza ulaştırılması hizmetleri dahildir.

   

h) UHE’ nin kim kimdir üyeler rehberine dahil olabilmek için her yıl 1 şubata kadar üyelik aidatlarının UHE’ nin genel merkezine ödenmiş olması gerekir.

   

i) Üyelik ücretlerinin kategorisinde değişiklik yapılması istekleri yazıyla yapılmalıdır. UHE’ nin sizinle ilgili kısım yöneticilerinin kategoriniz ile aldığı karar son ve nihayi karardır.

    j) UHE’ nin ulusal ve uluslar arası fuar ve sergilerinde üye olarak mamul sergileyebilmeleri için kişilerin aşağıdaki kategorilerde üyeliklerinin mevcut olması şarttır:
       
  İmalatçılar, distribütörler, imalatçı acenteleri ve özel üyeler.
       
  D) ONUR ÜYESİ VE FAHRİ ÜYE ALIMI:
       
    1) Fahri üyeler, sektör dışından, UHE’ ye katılımı ile, sektöre veya derneğe, maddi veya manevi katkı sağlayabilecek kişiler arasından yönetim kurulunca tespit edilir, genel kurulda oylanarak seçilir.
    2) Onur üyeleri aşağıda esaslar doğrultusunda onur kurulunun önerdiği veya yönetim kurulunun tespit ettiği adaylar arasından, genel kurulda oylanmak suretiyle seçilir.
    Onur üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
       
      2.1 UHE üyesi olmak
      2.2 UHE bünyesindeki kurul ve komisyonlarda 10 yıl süre ile faaliyet göstermiş olmak,
      2.3. 2.2. maddesindeki şart aranmaksızın UHE yararına önemli katkıları yönetim kurulunca tespit olmak,
       
  3) Fahri üyeler ve onur üyeleri genel kurulun (2/3) üçte iki çoğunluğu ile seçilir.
       
MADDE 5 - DERNEĞE GİRME:
       
 

Madde 3’ te belirtilen dernek üyeliğine haiz gerçek veya tüzel kişilerin üye olmak için üye giriş formunu doldurmak suretiyle dernek yönetim kuruluna başvuruda bulunması gerekir. Yönetim kurulu 90 gün içinde başvuruya yazılı olarak cevap vermek zorundadır. Üyelik başvurusu reddedilenlerin genel kurulda itiraz hakkı vardır.

       
MADDE 6 - ÜYELİKTEN ÇIKMA:
       
  Her üye yazılı olarak bildirmek koşulu ile, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi, ilk yönetim kurulunda gündeme alınarak görüşülüp karara bağlanır. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
       
MADDE 7 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
       
    a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
       
   

b) Dernek yönetim kurulu tarafından verilen görevlerden sürekli kaçmak veya verilen görevleri yerine getirmemek.

       
   

c) Yazılı uyarıya rağmen üyelik aidatını, ait olduğu yılı takip eden yılın ilk altı ayı içinde ödememek.

       
   

d) Dernek organlarınca alınan kararlara uymamak.

       
   

e) Üye olma koşullarını kaybetmiş olmak.

       
   

f) Adres ve telefon değişikliklerini derneğe yazılı olarak bildirmeyerek iletişim imkanını ortadan kaldırmış olmak.

       
   

g) Yukarda sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi ve tespiti halinde söz konusu üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

       
    h) Üyelikten çıkartılanlar, tekrar 5 (Beş) yıl sonra üyelik başvurusunda bulunabilirler.
       
MADDE 8 - ÜYELİĞİN DÜŞMESİ:
       
  Aşağıdaki hallerde üyelik yönetim kurulunca düşürülebilir.
       
   

a) Üyenin ölmesi.

       
   

b) Üyenin üye olma koşullarını yasal veya başka bir nedenle yitirmiş olması.

       
    c) Üyelik ödentisini yazılı bildirme karşın 30 gün içersinde ödenmemiş olması.
       
MADDE 9 - ÜYENİN HAKLARI:
       
  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır.
       
MADDE 10 - DERNEĞİN ORGANLARI:
       
    a) Genel Kurul.
       
    b) Yönetim Kurulu.
       
    c) Denetim Kurulu.
       
    d) Onur Kurulu.
       
MADDE 11 – GENEL KURUL:
       
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında ise şubelerin doğal delegeleri ile şubelerde kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
       
  GÖREVLERİ :
       
   

a) Dernek yönetim, denetleme ve onur kurullarının seçilmesi.

       
   

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

       
   

c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibra edilmesi.

       
   

d) Bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabulü.

       
   

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

       
   

f) Derneğin feshedilmesi.

       
   

g) Dernekler yasası ve diğer ilgili mevzuatla genel kurulca yapılması belirtilen tüm görevlerin yerine getirilmesi.

       
   

h) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

       
   

i) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

       
    j) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
       
GENEL KURULUN TOPLANMASI:
       
 

Genel kurul 2 yılda bir yapılır ve yılın ilk üç ayında toplanır. Olağan toplantı dışında, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 5’ te 1’ inin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen, yönetim kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündemde ancak olağanüstü toplantıyı gerektiren konular yer alır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez açılış sonrası genel kurul yönetecek bir başkan bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni yönetim kuruluna verilir.

       
  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
       
  Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme eklenmesi zorunludur.
       
MADDE 12 - YÖNETİM KURULU:
       
  Genel kurulca iki yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek işlerinin yürütülmesi ile ilgili temsil, karar ve yürütme organıdır.
       
  GÖREV VE YETKİLERİ :
       
   

a) Derneği temsil etmek.

       
   

b) Derneğin amacının gerektiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak.

       
   

c) Dernek genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

       
   

d) Genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

       
   

e) Yeni şubeler açılmasının alt yapısını oluşturmak, bölgelerde üye ilişkilerini ve UHE faaliyetlerini, etkili kılmak üzere, gerekli gördükleri yerlerde, süreleri her keresinde yönetim dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla temsilci atamak.

       
   

f) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

       
   

g) Tüzüğün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

       
   

h) Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenleri uyarmak ve gerekli olduğu hallerde onur kuruluna sevk etmek, onur kurulu kararlarını yerine getirmek.

       
    i) Yönetim kurulu denetleme kurulunun senelik olağan raporunu üyelere bildirir.
       
  Yönetim kurulu en az ayda bir kez, dernek ikametgahında, önceden kararlaştırılacağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman seçer.
       
  BAŞKAN: Toplantılarda yönetim kuruluna başkanlık eder. Oylamalarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde derneği temsil eder ve imza atar.
       
  BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın yokluğunda görevlerini üstlenir.
       
  SEKRETER: Dernek kayıt ve yazışmalarını üstlenir.
       
  SAYMAN: Dernek gelir ve giderini, tüm mali işlerini koordine eder.
       
  Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır. Yedek üyelerin göreve çağrılmasına karşın üye tam sayısı yarıdan aşağı düşerse genel kurul yönetim kurulunca ya da denetleme kurulunca toplantıya çağrılması zorunludur.
       
MADDE 13 - DENETLEME KURULU:
       
  Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üç ayda bir toplanarak denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
       
  GÖREV VE YETKİLERİ :
       
   

a) Yönetim kurulunca genel kurul kararlarına uygun olarak gelir ve giderlerin yapılıp yapılmadığını.

       
   

b) Genel kurulca alınan kararların, yönetim kurulunca uygulanıp uygulanmadığını düzenleyeceği raporla saptar genel kurula sunar.

       
    c) Görev ve süresi iki yıldır.
       
MADDE 14 - ONUR KURULU:
       
  Genel kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul gerekli olduğunda toplanarak, gerek üyelerin başvuruları, gerek yönetim kurulu istemlerini karara bağlar. Our kurulunun vermiş olduğu kararları, yönetim kurulu uygulamakla yükümlüdür. İlgilinin ve yönetim kurulunun, onur kurulu kararlarına karşı genel kurula itiraz hakları vardır. Onur kurulu kararını oy birliği ile alır, görev süresi iki yıldır.
       
MADDE 15 - DERNEK ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER AÇABİLİR:
       
  Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
       
  ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
       
  Şubeler, bulundukları bölgede dernek amaç ve hizmetleri konuları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkilidir. Şubeler; Dernek tüzük ve yönetmeliklerine uygun faaliyette bulunur, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü şube yönetim kurulu sorumludur. Şube Merkez ilişkileri hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Şube sayısı üç olduğu zaman Hazırlanacak yönetmelik ilk genel kurula sunularak kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
       
  DERNEK ŞUBELERİNİN ORGANLARI:
       
  A- ŞUBE GENEL KURULU ve ŞUBENİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ
       
 

Dernek şubesinin bulunduğu mahaldeki, üyeliği yönetim kurulunca kabul edilmiş tüm üyeler, şube genel kuruluna katılır. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve denetim kurullarını seçer. Şube genel kurulu dernekler yasası ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dairesinde, genel kurulca yapılması belirtilen tüm görevleri yerine getirir.

Şubeler; olağan genel kurul toplantısını, iki yılda bir, merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapar. Olağan toplantı dışında şube yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde, ya da şube dernek üyelerinin 5’te birinin yazılı isteği üzerine, olağan üstü olarak toplanır. Şube denetleme kurulunun veya şube dernek üyelerinin 5’te birinin yazılı isteğine rağmen, şube yönetim kurulu 1 ay içinde, şube genel kurulunu toplantıya çağırmazsa, şube denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, şube dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündemde ancak olağanüstü toplantıyı gerektiren konular yer alır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. açılış sonrası şube genel kurulunu yönetecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçilir.

Toplantının yönetimi, şube genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, doğal delege olarak katılır. Şubede kayıtlı ve şube genel kuruluna katılmış her üye şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

       
  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
       
  Şube genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme eklenmesi zorunludur.
       
B- ŞUBE YÖNETİM KURULU:
       
  Şube genel kurulca iki yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi, şube genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek şube işlerinin yürütülmesi ile ilgili temsil karar ve yürütme organıdır.
       
  GÖREV VE YETKİLERİ:
       
 

a) Derneğin şubesini temsil etmek.

       
 

b) Şube olarak, derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak.

       
 

c) Şube genel kurulunun olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

       
 

d) Şube genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

       
 

e) Derneğin şubesine ait gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak şube genel kuruluna sunmak.

       
 

f) Tüzüğün ve ilgili mevzuatın şube ile ilgili olarak kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

       
  g) Şube yönetim kurulu, şube denetleme kurulunun senelik olağan raporunu üyelere bildirilir.
       
  Şube yönetim kurulu en az ayda bir kez, dernek şubesinin ikametgahında, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçer.
       
  BAŞKAN: Toplantılarda şube yönetim kuruluna başkanlık eder. Oylamalarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. resmi ve özel kuruluşlarla nezdinde dernek şubesini temsil eder ve imza atar, şube yönetim kurulu başkanı, derneğin merkez genel kurulunda şubeyi temsil eder.
       
  SEKRETER: Şubeye ait kayıt ve yazışmaları üstlenir. Şube başkanının olmadığı toplantılarda, şube yönetim kuruluna başkanlık eder.
       
  SAYMAN: Şubenin gelir ve giderlerini, tüm mali işlerini koordine eder.
       
 

Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılmasına karşın üye tam sayısı yarıdan aşağı düşerse şube genel kurulunun, şube yönetim kurulunca ya da şube denetleme kurulunca toplantıya çağrılması zorunludur.

       
  C-ŞUBE DENETLEME KURULU:
       
  Şube denetleme kurulu, iki yıl için şube genel kurulunca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üç ay’ da bir toplanarak denetleme sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında şube genel kuruluna sunar. Denetleme kurulu raporları aynı zamanda merkez yönetim kuruluna gönderilir.
       
 

GÖREV VE YETKİLERİ :

       
   

a) Şube yönetim kurulunca şube genel kurul kararlarına uygun olarak gelir ve giderlerin yapılıp, yapılmadığını.

       
   

b) Şube genel kurulunca alınan kararların, şube yönetim kurulunca uygulanıp, uygulanmadığını düzenleyeceği raporla saptar, şube genel kuruluna sunar.

       
    c) Şube denetleme kurulunun görev süresi iki yıldır.
       
MADDE 15 - DERNEK ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER AÇABİLİR:
       
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
       
  ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
       
Şubeler, bulundukları bölgede dernek amaç ve hizmetleri konuları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkilidir. Şubeler; Dernek tüzük ve yönetmeliklerine uygun faaliyette bulunur, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü şube yönetim kurulu sorumludur. Şube Merkez ilişkileri hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Şube sayısı üç olduğu zaman Hazırlanacak yönetmelik ilk genel kurula sunularak kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
       
  DERNEK ŞUBELERİNİN ORGANLARI:
       
  A- ŞUBE GENEL KURULU ve ŞUBENİN GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ
       
 

Dernek şubesinin bulunduğu mahaldeki, üyeliği yönetim kurulunca kabul edilmiş tüm üyeler, şube genel kuruluna katılır. Şube genel kurulu, şube yönetim kurulu ve denetim kurullarını seçer. Şube genel kurulu dernekler yasası ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dairesinde, genel kurulca yapılması belirtilen tüm görevleri yerine getirir.

Şubeler; olağan genel kurul toplantısını, iki yılda bir, merkez genel kurulundan en az iki ay önce yapar. Olağan toplantı dışında şube yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde, ya da şube dernek üyelerinin 5’te birinin yazılı isteği üzerine, olağan üstü olarak toplanır. Şube denetleme kurulunun veya şube dernek üyelerinin 5’te birinin yazılı isteğine rağmen, şube yönetim kurulu 1 ay içinde, şube genel kurulunu toplantıya çağırmazsa, şube denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, şube dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Gündemde ancak olağanüstü toplantıyı gerektiren konular yer alır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. açılış sonrası şube genel kurulunu yönetecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçilir.

Toplantının yönetimi, şube genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, doğal delege olarak katılır. Şubede kayıtlı ve şube genel kuruluna katılmış her üye şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. 
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

       
  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
       
  Şube genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme eklenmesi zorunludur.
       
  B- ŞUBE YÖNETİM KURULU:
       
  Şube genel kurulca iki yıl için seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi, şube genel kurul kararlarının yerine getirilmesi ve dernek şube işlerinin yürütülmesi ile ilgili temsil karar ve yürütme organıdır.
       
  GÖREV VE YETKİLERİ:
       
   

a) Derneğin şubesini temsil etmek.

       
   

b) Şube olarak, derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak.

c) Şube genel kurulunun olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Şube genel kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

e) Derneğin şubesine ait gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak şube genel kuruluna sunmak.

f) Tüzüğün ve ilgili mevzuatın şube ile ilgili olarak kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

g) Şube yönetim kurulu, şube denetleme kurulunun senelik olağan raporunu üyelere bildirilir.

       
  Şube yönetim kurulu en az ayda bir kez, dernek şubesinin ikametgahında, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir sekreter, bir sayman seçer.
       
  BAŞKAN: Toplantılarda şube yönetim kuruluna başkanlık eder. Oylamalarda eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. resmi ve özel kuruluşlarla nezdinde dernek şubesini temsil eder ve imza atar, şube yönetim kurulu başkanı, derneğin merkez genel kurulunda şubeyi temsil eder.
       
  SEKRETER: Şubeye ait kayıt ve yazışmaları üstlenir. Şube başkanının olmadığı toplantılarda, şube yönetim kuruluna başkanlık eder.
       
  SAYMAN: Şubenin gelir ve giderlerini, tüm mali işlerini koordine eder.
       
  Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılmasına karşın üye tam sayısı yarıdan aşağı düşerse şube genel kurulunun, şube yönetim kurulunca ya da şube denetleme kurulunca toplantıya çağrılması zorunludur.
       
  C-ŞUBE DENETLEME KURULU:
       
  Şube denetleme kurulu, iki yıl için şube genel kurulunca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul üç ay’ da bir toplanarak denetleme sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve toplandığında şube genel kuruluna sunar. Denetleme kurulu raporları aynı zamanda merkez yönetim kuruluna gönderilir.
       
  GÖREV VE YETKİLERİ :
       
   

a) Şube yönetim kurulunca şube genel kurul kararlarına uygun olarak gelir ve giderlerin yapılıp, yapılmadığını.

       
   

b) Şube genel kurulunca alınan kararların, şube yönetim kurulunca uygulanıp, uygulanmadığını düzenleyeceği raporla saptar, şube genel kuruluna sunar.

       
    c) Şube denetleme kurulunun görev süresi iki yıldır.
       
MADDE 16 - YILLIK ÖDENTİ:
       
  Yıllık ödenti, genel kurulda onaylanan bütçe doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile uygulanır ve ilk 6 ay içinde ödenir.
       
  MADDE 17- DERNEĞİN GELİRLERİ:
       
   

a) üye ödentileri.

       
   

b) Dernekçe yapılan sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.

       
   

c) Bağışlar - yardımlar.

       
   

d) Dernek lokal sandık ve benzeri birimleri amacını gerçekleştirmek üzere edindiği taşınmazlardan elde ettiği gelirler.

       
   

e) Derneğin düzenlediği eğitim ,kurs , seminerlerden sağlanan gelirler.

       
   

f) Derneğin yayınladığı kitap,bülten gibi yayınlardan sağlanan gelirler.

       
    g) Düzenlediği fuar ,kurs ,seminerlerden sağlanan gelirler.
       
  Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır ve gideri de belgelenir. Dip koçanlar ve belgeler saklanır.
       
  MADDE 18 - TOPLANTIYA ÇAĞRI:
       
 

Genel kurul; yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır.

Denel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Ayrıca üyelere iadeli taahhütlü olarak tebligat yapılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci günü arasındaki süre bir haftadan az olamaz.

Aynı zamanda genel kurulun yapılacağı konusu, ilan metnine genel kurula katılacak üyelerin listelerinin eklenmesi sureti ile mahallin en büyük mülki amirine en az 15 gün önce bildirilir.

Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakılırsa durum, ilanın yapıldığı gazete ile üyelere duyurulur. Bu ilanda geri bırakılma nedenleri gösterilir. Nedeni ne olursa olsun geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde genel kurulun yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir kez den fazla geri bırakılamaz.

       
  TOPLANTI YETER SAYISI:
       
  Genel kurula katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.
       
  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının toplamının 2 katından az olamaz.
       
  TOPLANTININ YAPILIŞ ŞEKLİ:
       
  Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen mahallin en yüksek mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
       
MADDE 19 - TEMSİLCİLİKLER:
       
  Gerekli gördüğü yerlerde UHE’ yi temsil etmek amacı ile yönetim kurulunca temsilci atanabilir. Temsilcinin görev süresi bir sonraki genel kurulda kendiliğinden sona erer. Görev yetkileri yönetim kurulunca düzenlenir. Yönetim kurulu gerekli gördüğünde temsilciyi görevden alabilir.
       
MADDE 20 - TAŞINMAZ MAL EDİNME:
       
 

Dernek, ikametgahı ile amaç ve çıkarları için gerekli olması koşuluyla taşınmaz mallara sahip olabilir.

Taşınmaz mal edindikten sonra, tescil işlemleri tamamlandıktan sonra durum 3 ay içinde içişleri bakanlığına bildirilir.

       
MADDE 21 - TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:
       
   

a) Üye kayıt defteri: dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri Bu deftere yazılır.

b) Karar defteri: yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

c) Gelen ve giden evrak defteri: tüm gelen ve giden evrak tarih ve sırayla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ile giden evrakların suretleri dosyalarında saklanır.

d) Gelir ve gider defteri: dernek adına alınan tüm paraların, alındıların ve harcanan paraların verildikleri yerlerin açık ve düzenli olarak gösterildiği defterdir.

e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: bütçe kesin hesap cetvelleri ve bilanço bu deftere işlenir.

f) Demirbaş defteri: derneğe ait demirbaşların işlendiği defterdir.

       
MADDE 22 - DERNEĞİN FESHİ:
       
 

Derneğin feshine genel kurul karar verir. Feshi kararı verilecek genel kurula kayıtlı üyelerin 2/ 3’ünün katılama zorunluluğu vardır. Anılan çoğunluk sağlanamadığında, yeniden toplantı kararı alınır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2 /3 çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 7 gün içinde o bölgenin en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.

Fesih sonrası derneğin mal varlığı, genel kurulca tesbit edilen herhangi bir hayır kurumuna devredilir.

       
MADDE 23 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
       
 

Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Tüzük değişikliği için genel kurula katılan üyelerin 2 /3 çoğunluğu zorunludur.

       
  MADDE 24 - TÜZÜKTE YER ALMAYAN KONULAR:
       
  Bu tüzükte belirlenmeyen konularda dernekler kanununa ve diğer ilgili mevzuata göre hareket edilir.
       
  Geçici Madde 1:
       
   

İlk genel kurula kadar kurucular tarafından seçilmiş bulunan geçici yönetim kurulu çizelgesi aşağıda gösterilmiştir.

Başkanın, olmadığı zamanlarda dernek, başkan yardımcısı ile birlikte sayman veya genel sekreterin dernek kaşesi üzerine atacakları imza ile temsil ve ilzam edilebilir.

       
  Geçici Madde 2:
       
    Dernek yönetim kurulu üyelerinden her hangi birinin mücbir sebepler dışında arka arkaya 3 kez yönetim kurulu toplantısına katılmadığı takdirde yönetim kurulu üyeliği düşer.

UHE ÜYE GİRİŞİ

E-Posta :
Şifre :
Giriş   Üyelik Başvurusu | Şifremi Unuttum