UHE Y.K Başkanı Turgay Olcay ın İNŞAAT TRENDY mecmuasındaki röportajı.

22 Şubat 2017 - Çarşamba

Ulusal Havuz Enstitüsü(UHE)Y.K.B. Turgay Olcay;

Havuz Sektörü'nün Avrupa Pazarına Açılması İçin Yoğun Gayret Sarf Ediyoruz

Ulusal Havuz Enstitüsü 2016 yılında Avrupa Yüzme Havuzu Dernekleri Birliğine (EUSA)üye oldu. Üyelikle birlikte Avrupa’daki ortak standartları belirleyip, kullanılan teknolojileri daha çok takip etmeye başladık. Türk Havuz sektörü firmalarının Avrupa pazarına açılması için önemli katkılar sunmaya başladık. EUSA üyeliğinden sonra Avrupa Yüzme Havuzu ve Spa Dernekleri Birliğine de üye olduk. Yüzme Havuzu ve Spa imalatında Avrupa’daki ortak standartların belirlenip teknolojilerin birebir takip edilmesiyle Türk Havuzculuk sektörüne önemli katkılar sunmaya başladık ve bu hizmetimize devam edeceğiz.Türk Havuz sektörü hakkında önemli bilgiler aktaran UHE yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcay sözlerine şöyle devam etti. Türkiye’de havuz alanında faaliyet gösteren irili ufaklı 1000 civarında firma var. Bu firmaların arasından ancak 50 civarı firma profesyonel havuz taahhüt işleri yapabilir.10 civarı firmada bu taahhüt işi yapan firmalara havuz ekipmanları üreten ya da ithal ederek tedarik eden firmalar. Geri kalan büyük sayı villaların çok olduğu bölgelerde ya da tatil beldeleri yakınındaki lokal küçük firmalar ile daha çok tamirat ve servis işi yapan firmalardan oluşuyor. Bizim UHE olarak çalışma gündemimizde bahsettiğim firmaların ulaşabildiğimiz kadarına Avrupa standartları ve teknolojilerinden bahsediyoruz. Sektörün bilgi ve teknik açıdan ilerlemesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.Bu bağlamda sektörümüzün standartları da var tabii ki. TS 13661 standardı daha önce yürürlükte olan TS 11899 standardının bir miktar revize edilmiş versiyonudur.Bu standart Avrupa’daki en üst standart olan Alman DIN-19643 ile uyumludur.Standart tek başına zorunlu olmadığı için bir anlam ifade etmeyebilir.Ancak özellikle devlet otoritesinin yada belediyelerin bu standarda atıfta bulunarak ihaleye çıkmaları ya da örneğin sosyal tesis havuzlarında bu standardın zorunlu olarak uygulanması gerektiği gibi bir yönetmeliğin Turizm sağlık ya da İçişleri gibi bir bakanlık tarafından çıkarılması genel sağlığımız açısından büyük katkı sağlayacaktır.Doğal olarak Havuzculuk sektörünün önünü de ciddi şekilde açacaktır.Önümüzdeki süreçte havuz firmalarının büyük olanları daha da büyüyecek ve özellikle büyük müteahhitlere ve beş yıldızlı otel yatırımcılarına daha profesyonel hizmet verebiliyor olacak. Bu büyük havuz firmaları müşterilerine uygulamada yapabilen bir mimari ofis seviyesinde proje, görsel, danışmanlık gibi alanlarda destek verebilecek. Bu da profesyonel firmalar ile amatörler arasında ayırt edici bir çizgi olacak. Türkiye de ticari gündemin ilk sıralarında İnşaat sektörü ve Kentsel dönüşüm gelmekte. Kentsel dönüşümle orantılı olarak Havuzculuk sektörümüzde orantılı olarak büyüme ivmesi göstermekte. Havuz sektörü Kentsel dönüşümden önemli ölçüde payını alıyor. Kentsel dönüşümle birlikte nitelikli konutlarda Türkiye de artmaya başladı. Söz konusu nitelikli konut olunca haliyle fiyatlarda ona göre şekilleniyor ve yabancı yatırımcıya da pazarlanmak isteniyor. Son zamanlarda yabancı yatırımcıya konut satılmasında ciddi gelişmeler yaşandı ve bu gelişme Havuz sektörünü de olumlu şekilde etkiledi. Ancak nitelikli konutlar yaparken müteahhitler havuz yapımında da yüksek standartları oluşturmaları gerekiyor. Sıradan Havuz imalatları daha sonra sadece müteahhide problem çıkarmakla kalmıyor yapının ve projenin bütünlüğüne de zarar veriyor.